جستجو...

تعویض

تعویض کفپوش ، تعویض نوار ، تعویض کف معیوب از خدمات کارخانجات فتح ایران می باشد. کفپوش ها در اثر عبور و مرور در سالن های پر تردد دچار آسیب هایی مانند ترک خوردگی ، خش برداشتن و یا آسیب های دیگر شده و نیاز به تعویض کفپوش دارند.

تعویض کف کاذب

خدمات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران