جستجو...

خدمات

طراحی، آماده سازی محیط و انتخاب کف کاذب از موارد مهمی است که میتوانید از اجرای کف کاذب در کارخانجات فتح ایران از ما مشاوره بگیرید.
در نگهداری و اجرای کف کاذب اجزای مختلف استفاده می شود. پایه ها همان قطعاتی هستند که باعث ایجاد ارتفاع از کف اصلی ساختمان می شوند. اگر پایه ای بشکند و یا خم شود، روی کل کف کاذب تاثیر می گذارد. به همین دلیل است که تعمیر کف کاذب اهمیت دارد که یکی از خدمات کارخانجات فتح ایران تعمیرات کف کاذب می باشد.
اجزای کف کاذب از سه بخش اصلی تایل، پایه و استرینگر در ساختارش تشکیل شده است. تایل کف کاذب: مهمترین و اصلی ترین بخش کف کاذب تایل آن می باشد که ساختار تشکیل دهنده تایل بسته به کاربری آن متفاوت است. پایه کف کاذب: جهت ایجاد ارتفاع مور نظر (فاصله بین کف اصلی سازه و سطح مورد نیاز) می باشند که حداقل و حداکثر ارتفاع نیز در انواع مختلف کف کاذب متغیر است. استرینگر: جهت جانمایی تایل ها بر روی پایه ها ( اتصال افقی بین پایه ها ) و هم چنین جهت بهبود ثبات و توزیع بارهای تحمیلی به سازه استفاده میشود و همانند چارچوب عمل میکند.
تعویض کفپوش ، تعویض نوار ، تعویض کف معیوب از خدمات کارخانجات فتح ایران می باشد. کفپوش ها در اثر عبور و مرور در سالن های پر تردد دچار آسیب هایی مانند ترک خوردگی ، خش برداشتن و یا آسیب های دیگر شده و نیاز به تعویض کفپوش دارند.
این خدمت شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب در طی مدت گارانتی می باشد. خدمات پس از فروش کاملاً به محصول فروخته شده مرتبط است.