جستجو...

عمارت سنگی ژیوار

  ■  محل اجرای پروژه
تهران
  ■  نام شرکت
عمارت سنگی ژیوار
  ■  نوع پروژه
فضای باز
  ■  سال اجرا
1400
  ■  مدت زمان اجرا
۱۵ روز
  ■  نوع کف کاذب
پایه پلاستیکی
  ■  مساحت
715 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید