جستجو...

پتروشیمی لرستان

  ■  محل اجرای پروژه
لرستان
  ■  نام شرکت
پتروشیمی لرستان
  ■  نوع پروژه
اتاق برق
  ■  سال اجرا
1400
  ■  مدت زمان اجرا
۳ روز
  ■  نوع کف کاذب
آلومینیومی
  ■  مساحت
26 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید