جستجو...

ایرانسل اصفهان

  ■  محل اجرای پروژه
اصفهان
  ■  نام شرکت
الکترومسکن
  ■  نوع پروژه
مرکز داده ها
  ■  سال اجرا
1400
  ■  مدت زمان اجرا
15 روز
  ■  نوع کف کاذب
فولادی
  ■  مساحت
485 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید