جستجو...

آب شیرین کن بوشهر

  ■  محل اجرای پروژه
بوشهر
  ■  نام شرکت
شرکت نصب نیرو
  ■  نوع پروژه
اتاق کنترل
  ■  سال اجرا
1401
  ■  مدت زمان اجرا
۵ روز
  ■  نوع کف کاذب
آلومینیومی
  ■  مساحت
40 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید