جستجو...

پردیس ۴

  ■  محل اجرای پروژه
تهران
  ■  نام شرکت
فناپ زیرساخت
  ■  نوع پروژه
مرکز داده ها
  ■  سال اجرا
1401
  ■  مدت زمان اجرا
در حال اجرا
  ■  نوع کف کاذب
کلسیم سولفات
  ■  مساحت
3500 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید