جستجو...

فولاد جهان آرا

  ■  محل اجرای پروژه
تهران
  ■  نام شرکت
فولاد جهان آرا
  ■  نوع پروژه
اتاق کنترل
  ■  سال اجرا
1401
  ■  مدت زمان اجرا
۴ ماه
  ■  نوع کف کاذب
آلومینیومی
  ■  مساحت
1693 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید