جستجو...

دنیلی

  ■  محل اجرای پروژه
اشتهارد
  ■  نام شرکت
دنیلی
  ■  نوع پروژه
اداری
  ■  سال اجرا
94
  ■  مدت زمان اجرا
20 روز
  ■  نوع کف کاذب
کلسیم سولفات
  ■  مساحت
800 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید