جستجو...

پتروشیمی بوشهر

  ■  محل اجرای پروژه
بوشهر
  ■  نام شرکت
شرکت جهانپارس
  ■  نوع پروژه
اتاق کنترل
  ■  سال اجرا
1401
  ■  مدت زمان اجرا
۱۴ روز
  ■  نوع کف کاذب
آلومینیومی
  ■  مساحت
212 متر مربع

این پروژه را با دیگران به اشتراک بگذارید