کف کاذب کف کاذب
کف کاذب کانکس های ایرانسل

کف کاذب کانکس های ایرانسل

کف کاذب کانکس های ایرانسل
  • تولید و نصب کف کاذب بخش صنعت و  کانکس های شرکت ایرانسل بعهده شرکت فتح ایران بوده است که تا کنون حدود 6250 متر مربع کف کاذب در پروژه های این شرکت در شهر های مختلف از جمله تهران، شیراز ، اهواز ، تبریز، بابل ، مشهد و ... انجام شده است.