کف کاذب کف کاذب
کف کاذب پروژه های نیروگاهی

کف کاذب پروژه های نیروگاهی

کف کاذب پروژه های نیروگاهی
  • کف کاذب فتح ایران در بیشتر پروژه های نیروگاهی سرتا سر کشور تهیه و نصب شده است. از جمله این پروژه ها می توان به این موارد اشاره کرد:  سد کارون 4 ، نیروگاه چادر ملو- نیروگاه پارسیان- نیروگاه کهنوج- سیکل ترکیبی پره سر- نیروگاه لامرد- نیروگاه یزد- نیروگاه دماوند عسلویه - نیروگاه گازی ایرانشهر و بسیاری نیروگاه های دیگر با کل متراژ کار شده کف کاذب بالغ بر 30،000 متر مربع