کف کاذب کف کاذب
پروژه کف کاذب پتروشیمی شازند اراک

پروژه کف کاذب پتروشیمی شازند اراک

پروژه کف کاذب پتروشیمی شازند اراک
  • مجتمع پتروشیمی شازند یکی از طرح های مهم و زیر بنایی کشور می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است . تجهیز کف های کاذب مورد نیاز پروژه پتروشیمی شازند بعهده شرکت فتح ایران بوده است.