کف کاذب کف کاذب
پروژه کف کاذب ساختمان اداری ایرانسل-تهران2

پروژه کف کاذب ساختمان اداری ایرانسل-تهران2

پروژه کف کاذب ساختمان اداری ایرانسل-تهران2
  • تاریخ شروع پروژه: 1392/10/05
  • تاریخ شروع پروژه: 1392/10/05
  • علاوه بر بخش صنعت و کانکس ها در پروژه ایرانسل ، کف کاذب تمامی طبقات ساختمان اداری شرکت ایرانسل در پروژه تهران 2 واقع در میدان هروی ، توسط شرکت فتح ایران  انجام شده است. در بخش اداری از 7000 متر مربع کفهای کاذب کلسیم سولفات شرکت CBIایتالیا استفاده شده که فتح ایران نماینده انحصاری آن در ایران می باشد.