پارتیشن

پارتیشن های اداری فتح ایران برای استفاده در دفاتر بسیار مناسب هستند با استفاده از نصب سریع و آسان می توان به سرعت تغییرات را در محیط انجام داد و فضایی شخصی و مناسب برای هر فرد ایجاد کرد. پارتیشن های فتح ایران در انواع دوجداره و یک جداره آلومینیومی تولید می شوند.