سقف کاذب

فتح ایران تولید کننده  انواع سقف کاذب های  آلومینیومی است ، این محصول سقف دومی است که پایین تر از سقف اصلی ایجاد شده و به سقف اولیه و دیوار های اطراف متصل شده و بار آن توسط سازه اصلی تحمل می شود.
بطور کلی موارد کاربرد سقف کاذب عبارتند از : عبور تاسیسات، آکوستیک کردن ، موارد دکوراتیو ، سبک کردن ساختمان در برجها ، هدیت و جلوگیری از اتلاف حرارت و رطوبت ، نورپردازی مناسب با شرایط کار و زندگی و ...