موارد استفاده از کف کاذب

موارد استفاده از کف کاذب

کف کاذب در دنیای مدرن استفاده های فراوانی دارد ، در گذشته این کالا صرفا مصارف صنعتی داشت و در فضاهایی مانند کارخانجات و اتاق های کنترل صنایع پتروشیمی و مخابرات و سوئیچینگ ها مورد استفاده قرار می گرفت . ولی امروزه از کف کاذب جهت موارد بیشتری استفاده می شود. تمام اتاق های کامپیوتر بانک ها و اتاق های سرور در شرکت ها و اداره ها نیاز به این محصول دارند تا بتوانند مدیریت مناسیبی برای کابل ها و سیم کشی ها و حتی سیستم تهویه داشته باشند.  حتی دفاتر اداری مدرن از این محصول جهت بهینه کردن فضا و ایجاد محیطی کارآمد در جهت بازدهی بهتر کار استفاده می کنند .