رفع مشکل محدودیت ارتفاع

رفع مشکل محدودیت ارتفاع

شرکت نرم افزاری آلمانی با نام SAP Americas در حالیکه دومین ساختمان خود را در منطقه پنسیلوانیا می ساخت با مشکل محدودیت ارتفاع مواجه بود و به گفته مدیر پروژه آن ، محدودیت 56 فوتی برای ارتفاع داشتند.علاوه بر آن به دست آوردن رضایت مشتری و کاهش هزینه از نیاز هایی بود که همگی به استفاده از کف کاذب انجامید.
با وجوذ سیستم توزیع و تهویه هوا در کف ، دیگر نیازی به داشتن داکت های عمیق در سقف نیست و این مسئله طبق تحقیقات مرکز ساختمانی دانشگاه کالیفرنیا این مفهوم را دارد که در ساختمان نوسازی که از کف کاذب استفاده می شود بین 5 تا 10% کاهش ارتفاع کف تا کف را داریم  در مقایسه با ساختمانی که از سیستم توزیع و تهویه از سقف استفاده می کند.
در ساختمان هایی که از کف کاذب استفاده می کنند شاهد کاهش هزینه تجهیزات هم هستیم.. بطور مشخص می توان گفت که در این ساختمان ها نیاز بسیار کمتری به استفاده از داکت داریم و نیاز به استفاده از سقف کاذب هم در اکثر موارد مرتفع می شود.  با ایجاد تهویه مطبوع در کف نسبت به سیستم های تهویه مطبوع قدیمی که حتماً باید در سقف کاذب استفاده می شد ، می توان از کابل های کوتاه تر و کمتری استفاده کرد. در نتیجه استفاده از تجهیزات کمتر ، نیروی انسانی کمتری مورد نیاز خواهد بود و در کل هزینه و زمان بیشتری حفظ می شود.