مقالات

کف کاذب چیست؟

کف کاذب نام کالایی است که به قرینه سقف کاذب نامگذاری شده و به کفی....

تاریخ درج: 1393/02/29

رفع مشکل محدودیت ارتفاع

شرکت نرم افزاری آلمانی با نام SAP Americas در حالیکه دومین ساختمان خود را در منطقه پنسیلوانیا می ساخت با مشکل محدودیت ارتفاع مواجه بود و به گفته مدیر پروژه آن ، محدودیت 56 فوتی برای ارتفاع داشتند.علاو

تاریخ درج: 1392/01/28

موارد استفاده از کف کاذب

موارد استفاده از کف کاذب

تاریخ درج: 1393/08/06